Privacyverklaring Judo Ryu Kensui

Inleidende bepalingen

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van Verantwoordelijke aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Verantwoordelijke is statutair gevestigd te Uithoorn, staat ingeschreven in het handelsregistervan de Kamer van Koophandel onderen draagt de naam Stichting Judo Ryu Kensui.

Verantwoordelijke is per e-mail te bereikenvia info@judoryukensui.nl en telefonisch via +31 (0) 6 50 860 842.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe verantwoordelijke omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorie├źn) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft verantwoordelijke aan welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.

Onze verwerking van persoonsgegevens valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Verantwoordelijke behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 28 juli 2018.

Soorten, doelen, rechtsgronden en termijnvan verwerking van persoonsgegevens

In de eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt als u met ons een overeenkomst sluit. De persoonsgegevens worden gebruikt voor inschrijvingen bij de sportschool en om klanten op de hoogte te houden van nieuwe informatie. Bij het inschrijfformulier wordt aangegeven welke gegevens verplicht ingevuld moeten worden. Dit zijn: uw geslacht, voor- en achternaam, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, adres, IBAN, postcode en woonplaats. Het e-mailadres is nodig om u op de hoogte te houden van nieuwe informatie, maar wordt ook gebruikt om u in de toekomst op de hoogte testellen van activiteiten die interessant voor u kunnen zijn en uw IBAN hebben we nodig om bijvoorbeeld lesgelden te incasseren. De persoonsgegevens worden gedurende de loop van de overeenkomst opgeslagen. Na afloop van de overeenkomst (het sportabonnement) worden uw persoonsgegevens verwijderd uit onze systemen. Aan de verwerking van uw gegevens liggen de volgende rechtsgronden ten grondslag: uw toestemming en de noodzakelijkheid voor het uitvoeren van overeenkomst. Indien u geen persoonsgegevens wenst in te voeren zal er geen overeenkomst, en dus geen sportabonnement tot stand kunnen komen.

Cookies

Verantwoordelijke maakt op haar website gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u de website van verantwoordelijke bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie zoals via welke website u op deze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cockies en soortgelijke technologie. Aan het gebruik van cookies ligt de volgende rechtsgrond ten grondslag: het gerechtvaardigd belang. Het

gerechtvaardigd belang van verantwoordelijke is het verbeteren van de website

Wij bewaren geen persoonlijke informatie via de website. Behalve indien U een van de formulieren op de site gebruikt. U kunt zich hiermee af of aanmelden voor een activiteit of lidmaatschap. Deze informatie word niet bewaard op de site, de site stuurt enkel dit in een e-mail naar verantwoordelijke welke, indien nodig, contact met U daarover opneemt. Uw persoonsgegevens zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en de informatie die u aan Judo Ryu Kensui geeft, bijvoorbeeld door het invullen van gegevensvelden, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.

Doorgifte aan verwerkers en derden

Persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met de administratie software van bedrijven die door verantwoordelijke zijn ingeschakeld voor de uitvoering. Deze informatie wordt niet met anderen gedeeld. Persoonsgegevens zullen worden gedeeld met derden als verantwoordelijke op grond van een wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Beveiliging

Verantwoordelijke heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

Foto en filmbeleid

Wij publiceren regelmatig het resultaat van bijvoorbeeld toernooien en of examens op de website of regionale kranten. Ook komt regelmatig voor dat men opnames wilt maken tijdens de lessen of activiteiten van Judo Ryu Kensui. Hierdoor kunnen beelden van kinderen ongewenst op het internet terecht komen. Om dit te voorkomen is in het kader van de wet op de privacy dit Foto- en filmbeleid opgesteld.

Bij de inschrijving wordt met de ouder(s) besproken of zij toestemming geven voor het plaatsen van foto's en/ of filmpjes van hun kind( eren) op de website en/ of Facebook-pagina van Judo Ryu Kensui.

Bij het plaatsen van foto's/films van kinderen op de website/Facebook worden kinderen nooit bij naam genoemd. Tenzij resultaten, bijvoorbeeld van toernooien, worden ondersteund met foto's dan zal vaak de naam erbij worden vermeld. Wanneer fotomateriaal gebruikt wordt voor PR, wordt hier altijd toestemming van ouders gevraagd. Bij elke internet activiteit zal altijd gewezen worden op ons foto en filmbeleid.

Indien (groot)ouders zelf met foto-/filmapparatuur op de sportschool komen, dienen de medewerkers hen te wijzen op dit Foto- en filmbeleidvan Judo Ryu Kensui.

Uw privacyrechten

U heef trecht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u een

e-mail zenden aan lnfo@judoryukensui.nl.

Indien u een klacht wil indienen over verantwoordelijke met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit doen bij ons en of een toezichthoudende autoriteit( bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens).

Hopend u voldoende geïnformeerd.