Kosten en Contributie

Als je lid bent van Amstelhof Health Club kun je gratis deelnemen aan de reguliere judolessen.

(vraag dit wel even na bij het Sales kantoor!)

Mocht je een extra training volgen betaal je (ook als Amstelhoflid) € 10,00 per maand aan Judo Ryu Kensui.

 

De contributie voor niet Amstelhof leden is € 22,50 per maand voor alle leden.

Wij berekenen 10 maanden per jaar contributie. Wil je een extra keer komen trainen in de week dan betaal je € 10,00 per maand extra. De contributie dient vooruit betaalt te worden.

Bij de contributiebetaling kunt u kiezen tussen het betalen van de jaarcontributie in 5 termijnen van twee maanden of betaling van de jaarcontributie ineens.


Het bedrag kunt u overmaken op rekeningnummer (iban):

NL74 INGB 0004 9443 30 t.n.v. stichting Judo Ryu Kensui o.v.v naam judoka en de periode die u betaald.

Kennismakings-/proefles zijn gratis. (2 lessen)

Tevens vragen wij eenmalig inschrijf/administratiekosten van € 10,00.

Mocht er een betalingsachterstand optreden dan kan uw zoon/dochter helaas niet meer aan de judolessen deelnemen.


Opzegging:

Om het lidmaatschap bij Judo Ryu Kensui te beëindgen moet u schriftelijk opzeggen

Een email aan info@judoryukensui.nl is daarvoor voldoende. U ontvangt dan van ons een bevestiging van uw opzegging.

Let op! Een mondeling gedane opzegging bij een judoleraar is dus niet geldig.

Zonder opzegging loopt uw verplichting tot contributiebetaling door.


Als u besluit te stoppen en u bent lid van de Judo Bond Nederland dint u dit zelf op te zeggen. Wij kunnen dat niet voor u doen.